Termin
7–8 maja 2021 roku

Przewodniczące Komitetu Naukowego
dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii
prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Virtual Meeting uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu webinaru na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.

Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po Virtual Meeting za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.

Wydruk certyfikatu

  • W celu wydrukowania certyfikatu prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając button Rejestracja.
  • Z menu znajdującego się po lewej stronie prosimy wybrać Wydruk certyfikatu.
  • Prosimy kliknąć Pobierz certyfikat.
  • Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
  • Prosimy kliknąć Drukuj.

    *Dotyczy osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na konferencji).W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem organizacyjnym.

Nota prawna

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).

 

ORGANIZATORZY:

ditos

 

ptd