Komitety

Przewodniczące Komitetu Naukowego

 

 

 

gDr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii

Specjalista dermatolog-wenerolog. Aktualnie pełni funkcję kierownika Zespołu ds. Raka i Czerniaka Skóry oraz pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach. Grażyna Kamińska-Winciorek jest członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopii, członkiem komitetu Akademii Czerniaka, członkiem Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, a także Europejskiej Akademii Dermatologii Onkologicznej oraz Światowego Towarzystwa Czerniaka. Ponadto w latach 2006–2008 działała jako członek Komitetu Doradczego Światowego Towarzystwa Teledermatologii. Od 2018 roku jest założycielką i przewodniczącą Sekcji Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry (DiTOS) w ramach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Od prawie 20 lat zajmuje się dermoskopią w praktyce klinicznej oraz w projektach naukowych, jest autorem jednej z pierwszych autorskich monografii wydanych w Polsce pod tytułem „Dermatologia cyfrowa” poświęconej dermoskopii i teledermatologii. Ponadto jest autorem i współautorem rozdziałów w książkach medycznych, ponad 150 publikacji naukowych dotyczących między innymi dermoskopii w diagnostyce chorób skóry, a także toksyczności skórnych związanych z terapią onkologiczną oraz skórnej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi.

 

 

lProf. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

Jest przewodniczącą stowarzyszenia International Trichoscopy Society i członkiem prezydium International Dermoscopy Society. Jest kierownikiem Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Prof. Lidia Rudnicka zdobywała doświadczenie w wielu ośrodkach naukowych i instytucjach, do których należą Food and Drug Administration (USA), University of Liège (Belgia) oraz Thomas Jefferson University w Filadelfii (USA). Jest autorką lub współautorką ponad 200 artykułów i rozdziałów w książkach. Jej głównym osiągnięciem naukowym jest ogromny wkład w rozwój trychoskopii. To ona w 2006 r. wprowadziła termin „trychoskopia”. Jest redaktorem publikacji „Atlas of Trichoscopy” (Atlas trychoskopii). Inne obszary zainteresowania i osiągnięcia naukowe obejmują leczenie chorób włosów, twardziny układowej, czerniaka, łuszczycy i liszaja płaskiego.

Lidia Rudnicka pełniła funkcję przewodniczącej grupy roboczej ds. prezentacji plakatowych Posters Exhibit Task Force of the American Academy of Dermatology. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Journal of European Academy of Dermatology and Venereology oraz redaktorem sekcji czasopisma Dermatologic Therapy.

 

 

 

 

Komitet Naukowy

 

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop

Prof. Andreas Blum

dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka, prof. NIO-PIB

dr n. med. Iwona Czarnecka

prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

lek. Dariusz Czubiński

dr hab. n. med. Joanna Czuwara

lek. Klaudia Dopytalska

lek. Monika Dźwigała

prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

lek. Karolina Jaworska

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO-PIB

 prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

dr hab. n. med. Beata Kręcisz

dr n. med. Marta Kurzeja

lek. Dominika Kwiatkowska

prof. dr hab. n. med. Magdalena Lange

dr hab. n. med. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka

prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz

lek. Ewelina Mazur

dr n. med. Anna Michalak-Stoma

lek. Agata Mikucka-Wituszyńska

dr hab. n. med. Hanna Myśliwiec

prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska

prof. UWM dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

prof. WIM dr hab. n. med. Witold Owczarek

dr n. med. Piotr Szlązak

dr n. med. Elwira Paluchowska

Prof. Giovanni Pellacani

prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

dr n. med. Anna Pogorzelska-Antkowiak

dr hab. n. med. Adriana Rakowska

 prof. dr hab. n. med. Adam Reich

lek. Patrycja Rogowska

prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

dr n. med. Martyna Sławińska

dr n. med. Monika Słowińska

dr hab. n. med. Michał Sobjanek

lek. Piotr Sobolewski

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

dr n. med. Tomasz Świtaj

lek. Paulina Szczepanik-Kułak

dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz

dr n. med. Anastazja Szlauer-Stefańska

prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

dr n. med. Olga Warszawik-Hendzel

dr n. med. Anna Waśkiel-Burnat

Dr Julia K. Winkler

prof. KAiAFM dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska

 

 

Komitet Organizacyjny

 

Honorowy Organizator

prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

 

Zarząd Sekcji DiTOS

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor Narodowego Instytutu Onkologii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

dr hab. n. med. Adriana Rakowska

dr n. med. Monika Słowińska

 

 

Copyrights © 2024 Via Medica